Agraïments

Voldria agrair especialment a les persones que m’han fet costat al llarg de la meva carrera artística, en els processos creatius, en la producció, la distribuïció i promoció, a les gires.

Al meu fill que ha estat el meu primer espectador, crític i conseller.
A Gustavo Di Sarro que em va iniciar en el món de les ombres.
A Alejandro Bustos que va realizar els primers accessoris.
A Belkys Reinhardt pel vesturari.
A Victoria Guglietti que va fer les primeres fotografies.
A Nanny Cogorno que va filmar el primer vídeo per participar a la Marató i em va transmetre tots els seus ànims.

A Luis Roca que va editar amb gran professionalitat el primer show. També per les seves aportacions en tot el referent al gràfic i l’ordenador.

Pel seu compromís a l’hora de proposar números i col.laborar en la posada en escena de “No em toquin les Mans” i pels dibuixos de les siluetes que no em sortien.

A Eugenio Navarro, que va confiar en mi i em va obrir moltíssimes portes a Festivals.

A Motserrat Panero que va col.laborar en “ Mans Lliures” durant els assatjos i aportacions creatives.

A Ricky Shneider per la seva professionalitat en l’edició musical.

A Andrés Fresno per la seva claretat a l’hora de dirigir, més el recolzament humà.

A Andrea Perrone, per les seves traduccions.

Als que em van allotjar mentre estaba de gira.
I segur que em deixo de nombrar a molts més…

Dono les gràcies a tot el públic que gaudeix dels espectacles i dóna suport als artistes amb els seus aplaudiments.